2023 Kyrkogårdsvandring 12.5

Kyrkogårdsvandring

Filipstads kyrka 

2023

Carl Jan Granqvist

Den 12 maj fylldes Filipstads kyrka när Carl Jan Granqvist föreläste för såväl inbjudna studenter samt intresserade Filipstadsbor.

Med god berättarkonst beskrevs bygdens historia genom att ge liv åt de betydelsefulla personligheter som ligger begravda på kyrkogården.

Foto privat

Lyssna till värmlandsvisan med

Jan Håkansson 


Film: Privat


Bli medlem i föreningen Berith Bergström Minne via hemsidan under fliken "Medlem och kontakt"