Bosjö Herrgårds historia

Bosjö Herrgårds historia 

av

Fredrik Carlstedt


Detta är historien om hur verksamheten vid Bosjön växte fram från 1600-talet till våra dagar. Berättelsen fokuserar på herrgården och inleds med den förste brukspatronen som förvärvade egendomen och startade bergsbruket långt ute i skogen, två mil norr om Filpstad i Värmland. Bygden befolkades från början av bergsmän och kompetensen för bergsbruket och järnhanteringen hämtades från utlandet. Vi får följa hur släktled efter släktled övertog egendomen.

Herrgården uppfördes på 1700-talet, byggdes om och vårdades ömt och bygden utvecklades till en genuin bruksmiljö – från Gräsbosjöhyttan till Bosjö Bruk. Det var också här som Berith Bergström växte upp med sina föräldrar Maria och Albert Bergström och många syskon. Författare är nuvarande ägaren till Bosjö Herrgård Fredrik Carlstedt.


Gräsbosjöhyttan förvärvas

Bosjöns första brukspatron var Evert Strokirk (Länk 1), (f. 1608 i Lübeck d. 1687) och kom som 12-åring till Filipstad. Han köpte in sig i Gräsbosjöhyttan (sedermera kallad Bosjöhyttan) på 1640-talet och startade en hammarsmedja i södra änden av Bosjön (Gräsbosjön) år 1660. Hans bostadsort var under denna tid Filipstad men ska också haft en bostadsbyggnad i närheten av Bosjöhyttan (Länk 2).

Bild 1: CHARTA öfver Wärmland år 1785.

Bild 2: Pennteckning Bosjöhyttan av Albert Bergström omkr. år 1900.

Ewert Strokirk gifte sig med Ingeborg Skragge (f. 1616 d. 1696), kallad Engelborg, dotter till borgmästare Håkan Svensson Skragge i Filipstad, Ewert och Engeborg fick totalt elva barn. År 1641 väljs Ewert Strokirk till borgmästare i Filipstad och blir sedermera förmögen och kallad "rike Ewert". Som borgmästare ansvarade han bl.a. för att Filipstad fick Värmlands första stenlagda gata. Han lät också anlägga "Ewerts väg" (Länk 3) mellan Bosjöhammaren och Filipstad. Den sista halvmilen av vägen till Filipstad från Bosjön följer fortfarande samma sträckning som vid tillkomsten på 1600-talet och därav denna halvmils brist på raksträckor.


Ewert Strokirk dog år 1687 i Filipstad och hans egendomar i Bosjön delas mellan sonen Henrik (f. 1652 d. 1700) och dottern Margareta Strokirks (f. 1646 d. 1700) man Ingmar Larsson Tingvall (f. 1636 d. 1718) från Molkom. Tingvall låter bygga ett "skrivarboställe" strax norr om Bosjöhyttan, som fortfarande finns kvar än idag men kallas "Smedgården" för att byns klensmed (Länk 4) var bosatt där i början av 1900-talet. 


Henrik Strokirk var den förste brukpatronen som bosatte sig i Bosjön. Det är inte riktigt klarlagt men sannolikt var det han som lät uppföra herrgården omkring år 1700. Henrik var gift med Christina Bratt från Brattfors. Bosjö herrgård är nästan identisk med Norums herrgård (Länk 5) söder om Molkom som brann år 1920. 


Bild 3: Henrik Strokirks skrivbord sägs vara det som idag står i salongen på Villa Edros.

Bild 4: Norums Herrgård, Nyeds Hembygdsförening.

Geijer-släkten övertar Bosjöegendomen

År 1709 kommer till Bosjön Bengt Gustaf Geijer (f. 1682 d. 1746) (Länk 6), sedermera "den äldre", som bokhållare. Samma år gifter han sig med husets dotter Engelborg Strokirk. År 1710 avlider svärfar Henrik Strokirk och Bengt Gustaf Geijer tar över Bosjöegendomen. Bengt Gustaf och Engelborg hinner få två barn, Henrik och Christina Engel, innan hustrun Engelborg avlider år 1715. År 1716 flyttar Bengt Gustaf Geijer till Uddeholm och gifter där om sig med Lovisa Sophia Tranaea. Han grundade där Uddeholms bolag (Länk 7) år 1716. De två barnen från första giftet med Engelborg Strokirk ärver därefter enligt testamentet Bosjöegendomen.

Bild 5: Bengt Gustaf Geijer.

Bild 6: Lovisa Sophia Tranaea.

Sonen Henrik Geijer (f. 1710 d. 1752 på Bosjön) tar över som brukspatron år 1733. Henrik och Christina Elisabeth Biuggren (f. 1724 d. 1786) (halvsyster till Christopher Myhrman) får fyra barn – Christina Elisabeth, Elsa Charlotta, Bengt Gustaf och Lovisa Sophia. Henrik Geijer kommer bli stamfader till "Bosjögrenen" av Geijerssläkten. Han avlider på Bosjön 1752 och hans hustru Christina Biuggren bor kvar fram till sin död 1786. Det finns ett Epitafium   (Länk 8) vid koret i Filipstads kyrka över dem. Henrik och Christinas son Bengt Gustaf Geijer (f. 1745) var bara 7 år vid sin fars död och modern Christina drev själv verksamheten vidare och startade ev. bl.a. en skattekvarn i Bosjön.

Sonen Bengt Gustaf  Geijer (Länk 9) (f. 1745 d. 1787) blev så småningom brukspatron och gifte sig med Anna Ester Kolmodin. De får under sitt äktenskap fyra barn, Henrik Jesper, Christina Engel, Magnus Gustaf och Elisabeth.

Bengt Gustaf avlider bara 42 år gammal, detta sker endast året efter att hans mor Christina dött.

Bosjöegendomen säljs

Geijersläkten säljer Bosjöegendomen till direktören för Ostindiska kompaniet, Martin Holterman (f. 1715 d. 1793) (Länk 10) i Göteborg, en av den tidens största järnvaruexportör. Han låter renovera herrgården och järnhällar installeras, dessa finns ännu kvar i Bosjö herrgård och de bär hans och sonens initialer. Sonens namn var Niklas. Herrgården beboddes från år 1787 av förvaltare.

Margareta Strokirk och Ingmar Larsson Tingvall-period: Den del av Bosjöegendomen som år 1687 ärvdes av Margareta Strokirks man Ingmar Larsson Tingvall från Molkom såldes år 1720 till grosshandlare från Göteborg: Sahlgren, Ahlströmer och Ottedahl. Vid den här tiden fanns bara två bergsmansgårdar (Länk 11) kvar i Bosjöhyttan (Gräsbosjöhyttan), Kärn (Länk 12) och Viken, övriga hade köpts upp av familjen Geijer.

Bild 7: Martin Holterman.

Bosjöegendom åter i Geijer-släkten

År 1841 köper Herman Gustaf Geijer (f. 1805 d. 1881) (Länk 13) på Brattfors Herrgård,  av Holterman och borgarna från Göteborg och hela Bosjöegendomen är åter i den Geijerska släkten. Dock inte i Bosjögrenen av släkten. Herman var gift med Emilia Sundin (f. 1815 d. 1897), de fick sju barn. Herman var ättling till Bengt Gustaf Geijer och dennes hustru nr två, Lovisa Sophia Tranaea.

Herman Gustafs son Herman August  Geijer f. 1838 d. 1918, blir sedermera förvaltare på Bosjön, gift med Sofia Emilia Wilhelmina Mitander (f. 1838) och sonen Reinhold (Länk 14) f. 1872, överste vid Värmlands regemente, som skrivit ner en del minnen från sin uppväxt på Bosjön. Efter fadern Herman Gustafs död år 1881 blir  Bosjö egendom till salu. Hammarsmedjan var då nedlagd sedan ett par decennier och den stora bruksdöden (Länk 15) hade gjort att hyttan var obotligt omodern.

Bild 9: Reinhold Geijer.

Bild 8: Herman Gustaf Geijer.

Albert Bergström förvärvar Bosjön

Bild 10: Maria och Albert.

År 1884 förvärvar Albert Bergström (f. 1847 d. 1928) egendomen, till en början tillsammans med sin bror Wilhelm som delägare. Hyttan blåstes sista gången samma år. Man kan säga att Bosjön åter kom i släktens ägo eftersom Alberts hustru Maria f. Dahl (f. 1853 d. 1922) var ättling till Geijerska släkten genom hennes mormorsmorfar som var Bengt Gustaf Geijer som år 1787 avled på Bosjö herrgård. Bosjö herrgård blir därmed åter en ägares bostad efter att i nästan 100 år bebotts av förvaltare. Albert och Marias historia (Länk 16) är välkänd för föreningens medlemmar. De låter inleda en stor renovering av herrgården. Den faluröda karolinergården görs om till en sekelskiftesgård med hyvlad panel, snickarglädje och verandor. Nya kaminer installeras och "halstret", ett galler för luftcirkulation från köket värmde upp övervåningen. Tidigare hade övervåningen bestått av kallvind och gavelrum för gäster. Under 1800-talets slut hade den övre salen byggts till men oklart när det gjordes, möjligen under de år Värmlands skogs- och kolarskola huserade på Bosjön, alternativt under makarna Bergströms första år.


Flygelbyggnaden från mitten av 1700-talet tjänade som kontorsflygel, bostad och hantverksstuga. Brygghuset är sannolikt från samma tid som herrgården och rymmer brygghus i halva delen och bagarstuga och vävstuga i den andra halvan. Byggnaden är uppförd i slaggsten som inte gjutits i block och därför är väggarna mycket tjocka. Magasins-byggnaden i tre våningar som ligger alldeles intill nuvarande landsväg stammar troligen från den period Bosjökvarn startade, andra halvan av 1700-talet. Senare har byggnaden använts som handelsbod och lagerutrymme och är förhållandevis välbevarad. Visthusboden intill herrgården är sannolik lika gammal som herrgården. Omkring 1900 lät Albert Bergström förlänga den med en bodlänga innehållande bl. a. moderna välventilerade dass. Visthusbodens övervåning gjordes om till "Fröjdesalen" (Länk 17), med målningar utförda av Albert själv och brorsonen Sigge Bergström. Den undre våningen användes som mjölkkammare. Övervåningen är idag välbevarad.

Fiskarstugan i nationalromantisk stil nere vid sjön uppfördes 1886. Undre våningen tillverkad i timmer användes till förvaring av fiskeutrustning. Övre våningen innehöll en liten festvåning med övernattningskojer och påminde om en vikingasal, fast med punschveranda. Övervåningen revs någon gång kring andra världskriget. Den undre våningen finns kvar och är välbevarad.

Bild 11: Fiskarstugan.

Bild 12: Målningar i Fröjdesalen av Albert Bergström och brorsonen Sigge Bergström.

Billerud AB förvärvar Bosön

År 1916 säljer Albert Bergström Bosjön till Billerud AB och flygelbyggnaden kom att förfalla, därför skänktes den till Filipstads Gille som flyttade flygeln till Storhöjden utanför Filipstad, där den sedan brann 1993. Dess bergsmansskorstenar räddades dock tillbaka till Bosjön och en av dem finns nu på stenbyggnaden intill herrgården, "brygghuset".


Från 1916 fick Bosjöegendomen en förvaltare, Albert Hagermark som med sin familj bosatte sig i herrgården för Billerud AB:s räkning. Familjen Hagermark bodde således där fram till 1955 då Sven Thyr avlöste Albert Hagermark som förvaltare. När Sven och Märta Thyr skulle flytta in gjordes en omfattande renovering av herrgården. Alla spisar och kakelugnar togs bort, modern centralvärme installerades och källaren gjordes större. Murstockarna togs bort och bara en ny murades upp. Husgrunden togs bort och det gjöts en ny. Alla fönster och dörrar byttes. Bergströms nationalromantiska paneler i matsalen togs bort. Taket rätades upp, höjdes något och lades om med tegel istället för skiffer och huset målades gult. Den gamla parken med odlingar och grusgångar söder om huset togs bort och täcktes med gräsmatta. Man kan idag sörja att de gjorde så stora förändringar men det gjorde huset beboeligt på ett sätt som knappast annars blivit.

Bild 13: Utsikt över trädgården år 1911.

Bild 14: Interiörbild från Bergströmska matsalen på Bosjön.

År 1956 till 1957 lät Billerud AB också uppföra fem flerfamiljshus i Bosjön för skogsarbetare och genomförde omfattande renoveringar på flera andra hus. Torp revs. Det byggdes en ny affär och en ny förläggning för hästskötare intill det nyrenoverade stallet för tolv arbetshästar.


År 1968 - 69 lade dåvarande Billerud - Uddeholm AB ner sin skogsförvaltning i Bosjön och byn såldes 1969 till Stockholms stads Svenska Bostäder. Man planerade att starta ett behandlingshem, men planerna kom aldrig att förvekligas. Istället förföll och vandaliserades byn och herrgården.

Familjen Carlstedt förvärvar herrgården

År 1975 förvärvar Rolf Carlstedt (f. 1926 d. 2020) hela Bosjö by, till en början tillsammans med sina bröder som delägare. Rolf Carlstedt med familj var sedan tidigare nära vänner med familen Tyhr och därmed välbekanta med Bosjön. Samtliga bostäder kom nu att saneras och renoveras så att de gick att stycka av och säljas.               

År 1979 flyttade Rolf Carlstedt med familj till Bosjön och efter det gjordes en gradvis renovering av fastighetens byggnader. 


Från år 2011 bor Rolf Carlstedts son Fredrik med fru och fyra barn i Bosjö Herrgård.

Bild 15: Fil. mag. Rolf Carlstedt.

Bild 16: Bosjö Herrgård hösten 2023.

Länkar till Internet

Länk 1: Ewert Strokirk – "Utdrag från Oskar Fredrik Strokirks bok från 1920".

Länk 2: Gräsbohyttan – Värmländsk industrihistoria.

Länk 3: Everts väg – Värmländsk industrihistoria.

Länk 4: Klensmed – Historical locks.

Länk 5: Norums Herrgård – Värmländsk industrihistoria.

Länk 6: Bengt Gustaf Geijer (f. 1682)  – Riksarkivet.

Länk 7: Uddeholms bolag – Wikipedia.

Länk 8: Epitafium – Wikipedia.

Länk 9: Bengt Gustaf Geijer (f. 1745) – Geni.se.

Länk 10: Martil Holterman – Riksarkivet.

Länk 11: Bergsmansgårdar – Örebro Läns Museum.

Länk 12: Kärn – Länsstyrelsen Värmland.

Länk 13: Svenska Slägtboken – Runeberg.

Länk 14: Bruksdöden – Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Länk 15: Swedish Portraits Archive.

Länk 16: "Bosjöbarn vid sekelskiftet" av dottern Nanna Bergström g. Fonander.

Länk 17: YouTube inspelning av Fröjdesalen – Värmlands Museum.                                                                                           

Bildförteckning

Bild 1: Utsnitt fr. "CHARTA över Wärmland eller Carlstads.     Hövdingedöme Utgiven år 1783 inköpt hos "Släktled".

Bild 2: Pennteckning av Albert Bergström. Foto av kopia.

Bild 3: Henrik Strokirks skrivbord. 

Bild 4: Norums Herrgård. Foto av vykort utg. av Nyhedes     Hembygdsförening.

Bild 5: Foto av oljemålning i privat ägo.

Bild 6: Foto av oljemålning i privat ägo.

Bild 7: Martin Holterman foto från Internet.

Bild 8: Reinhold Geijer foto från Internet.

Bild 9: Herman Gustaf Geijer. Foto från Internet.

Bild 10: Maria och Albert Bergström foto Värmlands Museum. 

Bild 11: Fiskarstugan, foto av kopia, privat ägo.

Bild 12: Målningar av Albert Bergström och brorsonen         Sigge Bergström i Fröjdesalen.

Bild 13: Vy över trädgården, privat ägo.

Bild 14: Interiörfoto matsalen på Bosjön, privat ägo.

Bild 15: Fil. mag. Rolf Carlstedt, foto Internet.

Bild 16: Bosjö Herrgård år 2023, foto Fredrik Carlstedt.

Bodil Kampf f. Bergström har bistått med bildmaterial och redigering.