Om föeningen BBM


Styrelsen


Föreningen Berith Bergströms Minne


Årsmöte

Rämmens Bygdegård


2023

Ordförande

Torhild Winnberg Sandberg, omval 2 år  2023-2024        

Alvåsvägen 8

152 52 Södertälje

mobil 0708912714

BBM.torhild.winnberg@gmail.com

  

Ralf Sandberg, vice ordf, 1 år                       2023

BBM.ralf.sandberg@gmail.com


Ordinarie ledamöter 

Maria Bergström, sekreterare, 1 år            2023 

Bodil Kampf, kassör, omval 2 år                2023-2024  

Carl Jan Granqvist, omval 2 år                   2023-2024

Fredrik Carlstedt, 1 år                                    2023 

Bengt Petersson, omval 2 år                         2023-2024

Helene Sjunnesson, 1 år                                 2023 


Suppleanter

Josefin Petersson, omval 1 år                       2023  

Axel Fornander, omval 1 år                          2023

William Dickson, omval, 1 år                       2023

Gunilla Jansson, nyval 1 år                          2023


Revisor

ordinarie

Leif Holmgren, nyval 1 år                             2023


Suppleant

Åsa Berg Karlsson, omval                             2023


För valberedningen

Gunhild Kihl Lundman (sammankallande) 

Claes Göran Wetterholm