Om föeningen BBM


Styrelsen

i

Föreningen Berith Bergströms Minne

2022 - 2023

Ordförande

Torhild Winnberg Sandberg omvald 2022         

Alvåsvägen 8

152 52 Södertälje

mobil 0708912714

Mail: torhild.winnberg@icloud.com

  

Ralf Sandberg, vice ordf

ralf.h.sanberg@gmail.com


Ordinarie ledamöter 

Maria Bergström, sekreterare omvald, 2 år 2022 - 2023 

Bodil Kampf, kassör, 2022  

Carl Jan Granqvist, 2022 

Fredrik Carlstedt, omvald, 2 år, 2022 - 2023 

Bengt Petersson, 2022

Helene Sjunnesson, omvald, 2 år 2022 - 2023 


Suppleanter

Josefin Petersson, omvald 1 år, 2022 

Gunnel Hjerpe, omvald, 1 år, 2022 

Axel Fornander, omvald, 1 år 2022

William Dickson, omvald, 1 år, 2022


Revisor

ordinarie

Björn Kihl, omvald, 1 år, 2022


Suppleant

Åsa Berg Karlsson, omvald 2022


Valberedning

Gunhild Kihl Lundman 

Claes Göran Wetterholm


Villa Edros den 15.5 2022