2023 God Jul

Jul på Bosjö herrgård

Jultexen är tagen ur Berith Bergströms utkast till; "Kristin på Börjfalls VISBOK" som idag finns på Värmlands Museum

Foton: Värmlands Museum

Vinjettbilden på de tolv syskonen Bergström utanför Bosjö Herrgård är privat.