Nolby-boken

Föreningen

Berith Bergströms Minne

presenterar praktboken


NOLBYN - Värmländskt HantverkEn berättelse om konstnärinnan

BERITH BERGSTRÖM i ord och bild


Red. Carl Jan Granqvist

Måltidsakademinens förlag

Bidragsgivare till NOLBYN - Värmländskt Hantverk


Denna Bok har möjliggjorts tack vare bidrag

från 

Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapet

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns Minnesfond för Värmländsk kultur 

Ingmar Bergström

samt

Värmlands Museum

som ställt sina bilder till förfogande på Berith Bergströms tittskåp


Tack riktas också till Nordiska Museet

Jönköpings Läns Museum,

Göteborgs Stadsmuseum

och

Gustavianium,

Uppsala Universitetsmuseum som ställt bildmaterial till forfogandeFormgivare Dick Norberg

Redigering Klara Waldenström och Carina Bennich

Tryck Italgraf media, 2022

Föreningen Berith Bergströms Minne

Votum Förlag

Karlstad


Författarna till

Nolbyn - Värmländskt Hantverk

ärCarl Jan Granqvist                   Torhild Winnberg                    Maria Bergström                        Ralf Sandberg                     Helene Sjunnesson                     

Köp boken Nolbyn - Värmländskt Hantverk

och

stöd föreningens ideella arbete

300 kr + 99 kr i frakt


Kontakta