Medlem o kontakt

Medlemsanmälan

                                                            Foto Värmlands Museum

Medlemsanmälan 2024

 

Som idéell förening är vi beroende av de medlemsavgifter som betalas in årligen.

Medlemsskapet gäller fom 1:a januari - 31:a december varje år.


Om du/ni önskar bli medlem i Föreningen Berith Bergströms Minne

Medlemsavgift:

En person 150 kr/år

Två personer på samma adress 200 kr/år


PlusGiro Nordea 555 825-9 (Clearingnummer 9960)

Skriv: namn, adress, telefon nr och mailadress.


Swish nr 1234479432

Skriv ditt namn och mailadress i meddelanderutan på betalningen.Bli medlem i föreningen Berith Bergströms Minne

Föreningen Berith Bergströms Minne startade den 2 maj 2009.

Syftet med föreningen är att bevara och sprida kännedom om Berith Bergströms gärning, framför allt hennes produktion av dockskåp och miniatyrer samt intresse för värmländsk kultur och värmländska släkter.


I mitten av 1920-talet studerade hon vid Wiener Werkstätte, en högklassig utbildning i konsthantverk som grundades 1903 och hade sin förebild i Arts and Crafts-rörelsen i England. Där lärde sig Berith att renovera och kopiera äldre tyg- och tapettryck samt arbeta med silver, möbler och textilier, det mesta i jugendstil. Berith Bergström (1896–1979) blev vida berömd i miniatyrkretsar såväl inom landet som internationellt. Hennes fascinerande konstnärskap kompletterades med en ansenlig bildning och en djup kärlek till värmlandsbygden.


Föreningen vill lyfta fram och tillgängliggöra den unika kulturskatt som hon har lämnat efter sig.


Föreningen har sin utgångspunkt i Villa Edros, den sommarherrgård där Berith Bergström vistades med sina två äldre systrar Ingrid och Ragnhild. Denna miljö vid sjön Agens strand är ett stycke Värmlandshistoria med sin vackra enkla estetik som präglas av en alldeles speciell kvinnokultur. Många av de miniatyrer som Berith tillverkade har sitt ursprung från värmländska herrgårdsmiljöer.


I Villa Edros finns mycket av Berith Bergströms samlingar bevarade och nuvarande ägare Carl Jan Granqvist upplåter generöst Villa Edros för visningar till medlemmar och allmänheten.


Värmlands museum deponerar sju

unika miniatyrskåp med herrgårdsinteriörer i skala 1:10, som tillverkats av Berith Bergström.


Verkligen någonting att se och uppleva!


Som medlem i Föreningen Berith Bergströms Minne så medverkar Du till att främja och vidmakthålla hennes kulturgärning. Du får också tillfälle att träffa nya vänner och gemensamt dela estetiska upplevelser, stärka bygdens historia och gagna värmländsk kultur. Du får delta i föreningens evenemang och aktiviteter och ta del av de skrifter som produceras.