Skrifter

Skrifter:


  1. Olof Bergström förvärvade Finhyttans bruk där han började tillverka turbiner. Skrift av Albert Bergström (1927)
  2. Albert Bergström (Beriths far) drev Bosjö herrgård med såg och tillverkning av pappersmassa. Skrift av Hilding Bergström (1957)
  3. Edward Bergström En före detta bokhållares upplevelser i Eldslandet 1891-1892 – skrift av Ingmar Bergström (2004)
  4. Anna Bergström Dotter till brukspatron Olof och fru Brita Chatarina Bergström, Anna blev musikpedagogikens moder i Sverige – skrift av Torhild Winnberg 2010
  5. Bosjöbarn vid sekelskiftet Särtryck ur hembygdsboken Sunnemo socken – skrift av Nanna Fornander (1953)
  6. Miniatyrkonstnären Berith Bergström Ett stycke värmländsk kulturhistoria nedtecknad av brorsonen Ingmar Bergström (2004)
  7. Ragnar Ljungman En bortglömd konstnär som målade i både Bohuslän och Värmland - Skrift av Ingmar Bergström (2014)