2022 Aktiviteter


Aktiviteter hösten 2022

Augusti

Den 28:e Kulturevenemang om Filipstadstraktens historia

Återigen genomför föreningen ett kulturevenmang i samverkan med Filipstad och Nordmarks Hembygsföreningar. Temat kommer att bli om järnvägar och järnvägstransporter som görs tillsammans med Nordmarks hembygdsförening. Spännande berättelser om Bosjöbanan, lokala järnvägar, LKIJ, Smalspåriga järnvägar osv.

Syftet är att lyfta fram örstra Värmlands kulturella och industriella utveckling i historiskt perspektiv.


Under höstsäsongen

Föreningens nya praktbok Nolbyn - Värmländskt hantverk som handlar om Berith Bergströms liv och gärning i ord och bild, kommer att presenteras av Carl Jan Granqvist och föreningen på olika kulturella och litterära forum i Stockholm, Filipstad och Karlstad m.fl. städer och orter.

Tider och platser kommer meddelas senare.

Oktober

Lördag den 15:e 

kl 10.00 - 15.00

Miniatyrmässan

Miniatyrmässan anordnas av vår systerförening Miniatyrsällskapet på Hotel Scandic Anglais i Stockholm.

Mässan är  mycket välbesökt och föreningen BBM ger information till besökarna om de evenemang som är aktuella. En coffe table book med Berith Bergströms miniatyrkonst förevisas.

Föreningen BBM har olika skrifter till försäljning ex.vis Jubileumsskriften och Nolbyn - Värmländskt hantverk (nya praktboken).

Berith Bergströms miniatyrer och dockor väcker alltid stor uppmärksamhet och respekt bland  miniatyr-intresserade.