Bok: Nolbyn-Värmländskt hantverk

Föreningen

Berith Bergströms Minne

presenterar praktboken


NOLBYN - Värmländskt HantverkEn berättelse om konstnärinnan

BERITH BERGSTRÖM i ord och bild


Red. Carl Jan Granqvist

Måltidsakademinens förlag

Bidragsgivare till NOLBYN - Värmländskt Hantverk


Denna bok har möjliggjorts tack vare bidrag från 

Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapet

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns Minnesfond för Värmländsk kultur

Berith Bergströms brorson Ingmar Bergström 

och Värmlands Museum som ställt upp sina bilder till förfogande på Berith Berströms tittskåp


Tack riktas också till Nordiska Museet, Jönköpings Läns Museum, Göteborgs Stadsmuseum och Gustavianium, Uppsala universitetsmuseum som ställt bildmaterial till förfogande


Formgivning Dick Norberg

Redigering Klara Waldenström 

Tryck Italgraf media, 2021


VOTUM förlag


Carl Jan Granqvist och Föreningen Berith Bergströms MinneFörfattare

Köp  boken:


Nolbyn - Värmländskt hantverk


Med din beställning stöttar du oss i vårt ideella arbete

Boken kostar genom föreningen Berith Bergströms Minne


300 kr + 99 kr i frakt


PlusGiro 555 825 - 9

clearing 9960


Swish 1234479432


Kontakta Ralf Sandberg via mail om du vill beställa boken

eller ring

Torhild Winnberg Sandberg 

Telefon0708912714


Foto Värmlands museum och ur boken Nolbyn