Kontakt

Föreningen Berith Bergströms minne har årsmöte på Villa Edros i månaden Maj. Då väljs en styrelse och dess ordförande år 2017 är:

 

Torhild Winnberg

e-post: torhild.winnberg@icloud.com

tel: 070 8912714

Foto från Villa Edros 2012 ( från vänster i bild: Ralf Sandberg, Gunvor Uggla, Maria Bergström, Ingmar Bergström, Carl Jan Granqvist, Torhild Winnberg)